Asiantaethau Allanol

Sesiynau Cefnogi Rhieni a Gofalwyr

A fyddech chi yn elwa o gefnogaeth gan rieni / gofalwyr eraill? Dewch i ymuno â ni am baned, cacen a sgwrs! Bob pythefnos

Pryd? Dydd Iau Amser: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Ble? Ants Inya Pants, Heol y Bont Afon Rhymni, Caerdydd, CF23 9AF
neu

Pryd? Dydd Gwener olaf y mis

Amser: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Ble? Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o ADHD gyda SNAP Cymru

Mae’r cwrs hwn yn amlinellu beth yw ADHD , sut i’w adnabod a sut i gefnogi plant / pobl ifanc

Ble: Lolfa Ddysgu Ysgol Uwchradd Willows, Willows Ave, Caerdydd CF24 2YE

Pryd: Dydd Gwener 19eg o Fai, 2017

Amser: 13:00-3:00

Digwyddiadau

Noson Gyri CRhA 22ain o Fedi

Dewch i fwynhau cyri gyda rhieni, gofalwyr a staff yr ysgol yng Nghlwb Rygbi Llanisien am 7.30 p.m.

mwy…

Noson Rieni/Ofalwyr 10fed o Hydref

Noson i rieni/ofalwyr i drafod gwaith eu plant/ei plentyn.

mwy…

Noson Gyflwyno 21ain o Fedi

Dewch yn llu i gwrdd â’r athrawon ac i ddarganfod mwy am waith y flwyddyn. Amseroedd ar y cylchlythyr.

mwy…

Dosbarthiadau Medi 2017

Cliciwch ar y linc i weld y dosbarthiadau am Fis Medi 2017. Diolch! Dosbarthiadau-Medi-2017

mwy…
Hwb

Twitter

  • Da iawn Blwyddyn 6 am ddarlledu eich rhaglen Radio Wern cyntaf! Year 6 have made their first Radio Wern broadcast o… https://t.co/PxdxzLgT6v
  • Ymarfer ar gyfer y gynghrair gwyddbwyll ar-lein! Getting ready for the online chess league! #CHECKMATE https://t.co/JlaTNLHcpv