Asiantaethau Allanol

Sesiynau Cefnogi Rhieni a Gofalwyr

A fyddech chi yn elwa o gefnogaeth gan rieni / gofalwyr eraill? Dewch i ymuno â ni am baned, cacen a sgwrs! Bob pythefnos

Pryd? Dydd Iau Amser: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Ble? Ants Inya Pants, Heol y Bont Afon Rhymni, Caerdydd, CF23 9AF
neu

Pryd? Dydd Gwener olaf y mis

Amser: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Ble? Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o ADHD gyda SNAP Cymru

Mae’r cwrs hwn yn amlinellu beth yw ADHD , sut i’w adnabod a sut i gefnogi plant / pobl ifanc

Ble: Lolfa Ddysgu Ysgol Uwchradd Willows, Willows Ave, Caerdydd CF24 2YE

Pryd: Dydd Gwener 19eg o Fai, 2017

Amser: 13:00-3:00

Digwyddiadau

Noson Goleuadau Nadolig Pentref LLanisien

Fe fydd côr Blwyddyn 4 yn canu ym mhentref Llanisien ar noson oleuo’r goeden Nadolig – Nos Fercher, Tachwedd 29ain.

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Dydd Gwener 17eg o Dachwedd- Mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2ail o Ragfyr Dewch yn llu i’r Ffair Nadolig! Cliciwch yma am y poster!

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn5YWern: Gwrando a dilyn cyfarwyddiadau eich partner ar y llwybr dall. Listening to instructions on the blind trail. 🗣 https://t…
  • RT @Blwyddyn5YWern: Plant mwdlyd yn mwynhau mas draw! Muddy children enjoying the blind trail! https://t.co/PpIqXO19ER