Arweinwyr Chwaraeon

Arweinwyr Chwaraeon

Hoffwn gyflwyno Arweinwyr Chwaraeon cyntaf Ysgol y Wern!

Mae ganddynt sgiliau di-ri ac yn barod i gymryd yr awennau wrth :-

  • fod yn llais person ifanc ar gyfer AG a Chwaraeon Ysgol yn yr ysgol.
  • hybu gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon
  • fod yn fodel rôl a hyrwyddo AG a chwaraeon ysgol
  • gynyddu cyfleoedd cymryd rhan a ffyrdd o fyw iach er mwyn helpu i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes

Mae sialens mawr ganddynt ar y gweill eleni!  Bydd yr arweinwyr yn gyfrifol am gyd– weithio gyda’r athrawon i gynllunio a chodi arian ar gyfer datblygu’r iard.

 

Digwyddiadau

Noson Goleuadau Nadolig Pentref LLanisien

Fe fydd côr Blwyddyn 4 yn canu ym mhentref Llanisien ar noson oleuo’r goeden Nadolig – Nos Fercher, Tachwedd 29ain.

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Dydd Gwener 17eg o Dachwedd- Mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2ail o Ragfyr Dewch yn llu i’r Ffair Nadolig! Cliciwch yma am y poster!

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn5YWern: Gwrando a dilyn cyfarwyddiadau eich partner ar y llwybr dall. Listening to instructions on the blind trail. 🗣 https://t…
  • RT @Blwyddyn5YWern: Plant mwdlyd yn mwynhau mas draw! Muddy children enjoying the blind trail! https://t.co/PpIqXO19ER