Arweinwyr Chwaraeon

Arweinwyr Chwaraeon

Hoffwn gyflwyno Arweinwyr Chwaraeon cyntaf Ysgol y Wern!

Mae ganddynt sgiliau di-ri ac yn barod i gymryd yr awennau wrth :-

  • fod yn llais person ifanc ar gyfer AG a Chwaraeon Ysgol yn yr ysgol.
  • hybu gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon
  • fod yn fodel rôl a hyrwyddo AG a chwaraeon ysgol
  • gynyddu cyfleoedd cymryd rhan a ffyrdd o fyw iach er mwyn helpu i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes

Mae sialens mawr ganddynt ar y gweill eleni!  Bydd yr arweinwyr yn gyfrifol am gyd– weithio gyda’r athrawon i gynllunio a chodi arian ar gyfer datblygu’r iard.

 

Digwyddiadau

Noson Gyri CRhA 22ain o Fedi

Dewch i fwynhau cyri gyda rhieni, gofalwyr a staff yr ysgol yng Nghlwb Rygbi Llanisien am 7.30 p.m.

mwy…

Noson Rieni/Ofalwyr 10fed o Hydref

Noson i rieni/ofalwyr i drafod gwaith eu plant/ei plentyn.

mwy…

Noson Gyflwyno 21ain o Fedi

Dewch yn llu i gwrdd â’r athrawon ac i ddarganfod mwy am waith y flwyddyn. Amseroedd ar y cylchlythyr.

mwy…

Dosbarthiadau Medi 2017

Cliciwch ar y linc i weld y dosbarthiadau am Fis Medi 2017. Diolch! Dosbarthiadau-Medi-2017

mwy…
Hwb

Twitter

  • Da iawn Blwyddyn 6 am ddarlledu eich rhaglen Radio Wern cyntaf! Year 6 have made their first Radio Wern broadcast o… https://t.co/PxdxzLgT6v
  • Ymarfer ar gyfer y gynghrair gwyddbwyll ar-lein! Getting ready for the online chess league! #CHECKMATE https://t.co/JlaTNLHcpv