Arweinwyr Chwaraeon

Arweinwyr Chwaraeon

 

Croeso i dudalen Arweinwyr Chwaraeon y Wern!

Dyma bwyllgor o blant Cyfnod Allweddol 2 sydd yn teimlo’n angerddol am chwaraeon a ffitrwydd. Mae ganddynt sgiliau di-ri ac yn barod i gymryd yr awenau wrth :-

· fod yn llais person ifanc ar gyfer AG a Chwaraeon Ysgol yn yr ysgol. Mae llais y disgybl yn hynod bwysig i ni fel ysol.

· hybu gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon

· fod yn fodel rôl a hyrwyddo AG a chwaraeon ysgol

· gynyddu cyfleoedd cymryd rhan a ffyrdd o fyw iach er mwyn helpu i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes

Ein sialens eleni bydd cynorthwyo wrth geisio ennill gwobr bwyd a ffitrwydd fel rhan o’r Wobr Ansawdd Genedlaethol. Bydd hyn yn golygu llawer o gynllunio a chasglu tystiolaeth. Bydd yr Arweinwyr Chwaraeon yn cwrdd er mwyn trafod syniadau. Ein gobaith yw bod pob plentyn yn datblygu eu llythrennedd corfforol ac yn dewis cymryd rhan mewn chwaraeon yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach.

Cwblhaodd 4 aelod o’r Arweinwyr Chwaraeon hyfforddiant efydd llysgenhadon chwaraeon yn ddiweddar, Owen, Mared, Malo a Ffion. Gobeithiwn y byddant yn rhannu eu hyfforddiant gyda gweddill yr Arweinwyr Chwaraeon.

Digwyddiadau

Cyflwyniad i’r Dull Adferol i Rieni/Ofalwyr -11eg o Ionawr

Mae croeso cynnes i rieni/ofalwyr i ddysgu mwy am y Dull Adferol ar Nos Iau yr 11eg o Ionawr yn…

mwy…

Arolwg- Cyfarfod i Rieni 22ain o Ionawr

Fe fydd arolwg Ysgol y Wern yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr ac yn gorffen ar y 25ain. Fe…

mwy…

Sioe i’r Cyfnod Sylfaen

Fe fydd Martin Geraint yn dod i Ysgol y Wern ar Ddydd Gwener yr 22ain o Ragfyr i berfformio ei…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Dydd Calan yw hi heddiw, Rwy'n dyfod ar eich traws I ofyn am y geiniog, Neu grwst, a bara a chaws. Da iawn chi am g… https://t.co/GCOB3ls9n8
  • RT @NionodAWinwns: Sgiliau rhifedd ar waith wythnos yma wrth goginio bwyd blasus! Using our numeracy skills whilst cooking tasty food! @Be…