Aelodau Staff

Pennaeth

Mrs Kellaway

Dirprwy Bennaeth

Mrs Jones

Athrawon y Meithrin

Mrs Howells

Mrs Long

Cynorthwywyr y Meithrin

Mrs Jones

Mrs Davies

Miss Thomas

Athrawon Dosbarth Derbyn

Mrs Walker

Mrs Williams

Mrs Evans

Athrawon Blwyddyn 1

Mrs Hopkin

Mrs Jones

Mrs Samuel

Mr Wason

Athrawon Blwyddyn 2

Mrs Harewood

Mrs Wells

Mrs Jones

Mrs Long

Cynorthwywyr y Cyfnod Sylfaen

Mrs Tilsley

Mr Jones

Miss Palmer

Mrs Donovan

Miss Mundy

Miss Mundy

Mrs Jones

Miss Actie

Miss Smith

Mrs Smith

Mrs Roden

Miss Williams

 

 

Athrawon Blwyddyn 3

Mrs Thomas

Mr Morris

Miss Pierce-Evans

Athrawon Blwyddyn 4

Mr Williams

Mrs Garner

Mr Price

Athrawon Blwyddyn 5

Mr John

Miss Jacob

Miss Reader

Athrawon Blwyddyn 6

Mrs Jones
Dirprwy Bennaeth

Mr Thomas

Cynorthwywyr Cyfnod Allweddol 2

Miss Thomas

Mrs Rose

Mrs Widdrington

 

Staff y Swyddfa

Mrs Richards

Mrs Lane

Y Gofalwr

Mr French

Y Cogydd

Digwyddiadau

Dydd Gwyl Dewi 1af o Fawrth

Fe fydd cyfle i’ch plentyn/plant gwisgo gwisg draddodiadol.

mwy…

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 28ain o Chwefror

Fe fydd y plant yn cael cyfle i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Pythefnos Masnach Deg

Cofiwch gefnogi Pythefnos Masnach Deg o’r 26ain o Chwefror. Fe fydd gweithgareddau yn y dosbarthiadau i godi ymwybyddiaeth ein disgyblion…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Congratulations to@CADNOband - winners of the best single at the ‘Selar’ Awards last night. Two members of the band… https://t.co/m4aW1PanWY
  • Llongyfarchiadau @CADNOband am ennill y wobr am y Record Fer Orau yng Ngwobrau’r Selar neithiwr. Dwy o’n cyn-ddisgy… https://t.co/XmIwkPOO8l