Aelodau Staff

Pennaeth

Mrs Kellaway

Dirprwy Bennaeth

Mrs Jones

Athrawon y Meithrin

Mrs Howells

Mrs Long

Cynorthwywyr y Meithrin

Mrs Jones

Mrs Davies

Miss Thomas

Athrawon Dosbarth Derbyn

Mrs Walker

Mrs Williams

Mrs Evans

Athrawon Blwyddyn 1

Mrs Hopkin

Mrs Jones

Mrs Samuel

Mr Wason

Athrawon Blwyddyn 2

Mrs Harewood

Mrs Wells

Mrs Jones

Mrs Long

Cynorthwywyr y Cyfnod Sylfaen

Mrs Tilsley

Mr Jones

Miss Palmer

Mrs Donovan

Miss Mundy

Miss Mundy

Mrs Jones

Miss Actie

Miss Smith

Mrs Smith

Mrs Roden

Miss Williams

 

 

Athrawon Blwyddyn 3

Mrs Thomas

Mr Morris

Miss Pierce-Evans

Athrawon Blwyddyn 4

Mr Williams

Mrs Garner

Mr Price

Athrawon Blwyddyn 5

Mr John

Miss Jacob

Miss Reader

Athrawon Blwyddyn 6

Mrs Jones
Dirprwy Bennaeth

Mr Thomas

Cynorthwywyr Cyfnod Allweddol 2

Miss Thomas

Mrs Rose

Mrs Widdrington

 

Staff y Swyddfa

Mrs Richards

Mrs Lane

Y Gofalwr

Mr French

Y Cogydd

Digwyddiadau

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl.2-Bl.6

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl.2-Bl.6 Gweler amserlen y Profion Cenedlaethol a gynhelir rhwng 2il -9fed o Fai yma.

mwy…

Gwyliau Pasg

Ysgol yn cau Dydd Iau 29ain o Fawrth ac yn ail agor Dydd Llun 16eg o Ebrill- pawb nôl! Dymunwn…

mwy…

Profion Cenedlaethol

Os ydych am fwy o wybodaeth ynglyn â’r profion Cenedlaethol, mae sampl o brawf Gweithdrefnol a Rhesymu ar gael yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @EstynHMI: Find out how staff and pupils at @trydarywern create their own weather bulletins as part of an innovative project promoting c…
  • RT @EstynAEM: Darganfyddwch sut mae staff a disgyblion yn @trydarywern yn creu eu bwletinau tywydd eu hunain fel rhan o brosiect arloesol s…