Aelodau Staff

Pennaeth

Mrs Kellaway

Dirprwy Bennaeth

Mrs Jones

Athrawon y Meithrin

Mrs Howells

Mrs Long

Cynorthwywyr y Meithrin

Mrs Jones

Mrs Davies

Miss Thomas

Athrawon Dosbarth Derbyn

Mrs Walker

Mrs Williams

Mrs Evans

Athrawon Blwyddyn 1

Mrs Hopkin

Mrs Jones

Mrs Samuel

Mr Wason

Athrawon Blwyddyn 2

Mrs Harewood

Mrs Wells

Mrs Jones

Mrs Long

Cynorthwywyr y Cyfnod Sylfaen

Mrs Tilsley

Mr Jones

Miss Palmer

Mrs Donovan

Miss Mundy

Miss Mundy

Mrs Jones

Miss Actie

Miss Smith

Mrs Smith

Mrs Roden

Miss Williams

 

 

Athrawon Blwyddyn 3

Mrs Thomas

Mr Morris

Miss Pierce-Evans

Athrawon Blwyddyn 4

Mr Williams

Mrs Garner

Mr Price

Athrawon Blwyddyn 5

Mr John

Miss Jacob

Miss Reader

Athrawon Blwyddyn 6

Mrs Jones
Dirprwy Bennaeth

Mr Thomas

Cynorthwywyr Cyfnod Allweddol 2

Miss Thomas

Mrs Rose

Mrs Widdrington

 

Staff y Swyddfa

Mrs Richards

Mrs Lane

Y Gofalwr

Mr French

Y Cogydd

Digwyddiadau

Diwrnod Siwmperi Nadolig- 14eg o Ragfyr

Diwrnod Siwmperi Nadolig – Rhodd o £1 tuag at elusen Achub y Plant

mwy…

Noson Garolau

Cynhelir y Noson Garolau eleni yn Eglwys Sant Isan am 6.30p.m ar yr 17eg o Ragfyr. .

mwy…

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn

13eg a 14eg o Ragfyr 2018 Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cyngerdd arbennig heno yn Eglwys Ararat yn codi arian i @CityHospice . Y côr wedi canu yn hyfryd. Congratulations t… https://t.co/bi4Ua2w4iB
  • https://t.co/XwSRGFjmKo