Aelodau Staff

Mrs Kellaway

Y Pennaeth– Mrs Kellaway

Dirprwy Bennaeth-Mrs Jones

Athrawon Y Meithrin-

   

Mrs Howells                                 Mrs Long

Cynorthwywyr y Meithrin-

    

Mrs Jones                                   Mrs Davies                                Miss Thomas

Athrawon Dosbarth Derbyn-

      

Mrs Walker                               Mrs Williams                              Mrs Evans

Athrawon Blwyddyn 1-

      

Mrs Hopkin                               Mrs Jones                                  Mrs Samuel                                  Mr Wason

 

Athrawon Blwyddyn 2-

      

Mrs Harewood                               Mrs Wells                             Mrs Jones                                    Mrs Long

 

Cynorthwywyr y Cyfnod Sylfaen-

Mrs Tilsley                                        Mr Jones                             Miss Palmer                                  Mrs Donovan             Miss Mundy

Mrs Jones                                         Miss Actie                                               Miss Smith                                 Mrs Smith                             Mrs Roden

Athrawon Blwyddyn 3-

      

Mrs Thomas                                      Mr Morris                               Miss Pierce-Evans

Athrawon Blwyddyn 4-

      

Mr Williams                                     Mrs Garner                              Mr Price

 

Athrawon Blwyddyn 5-

      

Mr John                                           Miss Jacob                               Miss Reader

 

Athrawon Blwyddyn 6-

   

Mrs Jones                                        Mr Thomas

Dirprwy Bennaeth

  

Mrs Davies – ALENCo        Mrs Rose- Athrawes CPA

 

 

Cynorthwywyr Cyfnod Allweddol 2

   

Miss Thomas                                    Mrs Rose                          Mrs Widdrington

 

Staff y Swyddfa

    

Mrs Richards                                      Mrs Lane

 

Y Gofalwr

Mr French

Y Cogydd

Digwyddiadau

Noson Goleuadau Nadolig Pentref LLanisien

Fe fydd côr Blwyddyn 4 yn canu ym mhentref Llanisien ar noson oleuo’r goeden Nadolig – Nos Fercher, Tachwedd 29ain.

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Dydd Gwener 17eg o Dachwedd- Mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2ail o Ragfyr Dewch yn llu i’r Ffair Nadolig! Cliciwch yma am y poster!

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn5YWern: Gwrando a dilyn cyfarwyddiadau eich partner ar y llwybr dall. Listening to instructions on the blind trail. 🗣 https://t…
  • RT @Blwyddyn5YWern: Plant mwdlyd yn mwynhau mas draw! Muddy children enjoying the blind trail! https://t.co/PpIqXO19ER