Aelodau Staff

Y Pennaeth– Mrs Kellaway

photo-mk

Dyma Staff  y Wern:-

img_1898

Staff y Swyddfa

Mrs Richards, Miss Tudur a Mrs Thomas

 

Meithrin

Staff y Meithrin

Mrs Davies, Miss Mico-Thomas, Miss Jones a Mrs Howell.

 

dd

Staff y Dosbarth Derbyn

Miss Jones, Mrs Roden, Mrs Rose,  Mrs Walker, Mrs Williams, Mrs Evans a Mrs Smith.

 

 

bl2

 

Staff Blwyddyn 1

Miss Palmer-Buss, Mrs Hopkin, Mrs Jones, Mrs Long, Mrs Harewood, Miss Trefor, Mrs Samuel a Mrs Jones.

Bl.1

Staff Blwyddyn 2

Mr Jones, Mrs Tilsley, Mrs Long, Mrs Jones, Miss Pierce-Evans, Mrs Wells a Mrs Donovan.

img_1896

Staff Blwyddyn 3

Mr Morris, Miss Reader a Mrs Thomas.

bl4

Staff Blwyddyn 4

Mr Wason a Miss Evans

img_1889

Staff Blwyddyn 5

Mr Davies a Mr John

Bl.6

Staff Blwyddyn 6

Mrs Jones a Mr Thomas

 

img_1887

 

Staff y Gegin

 

Digwyddiadau

Noson Gyri CRhA 22ain o Fedi

Dewch i fwynhau cyri gyda rhieni, gofalwyr a staff yr ysgol yng Nghlwb Rygbi Llanisien am 7.30 p.m.

mwy…

Noson Rieni/Ofalwyr 10fed o Hydref

Noson i rieni/ofalwyr i drafod gwaith eu plant/ei plentyn.

mwy…

Noson Gyflwyno 21ain o Fedi

Dewch yn llu i gwrdd â’r athrawon ac i ddarganfod mwy am waith y flwyddyn. Amseroedd ar y cylchlythyr.

mwy…

Dosbarthiadau Medi 2017

Cliciwch ar y linc i weld y dosbarthiadau am Fis Medi 2017. Diolch! Dosbarthiadau-Medi-2017

mwy…
Hwb

Twitter

  • Da iawn Blwyddyn 6 am ddarlledu eich rhaglen Radio Wern cyntaf! Year 6 have made their first Radio Wern broadcast o… https://t.co/PxdxzLgT6v
  • Ymarfer ar gyfer y gynghrair gwyddbwyll ar-lein! Getting ready for the online chess league! #CHECKMATE https://t.co/JlaTNLHcpv