dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

 

Negeseuon Pwysig

Gwybodaeth am y Profion Cenedlaethol i Rieni a Gofalwyr.

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein wefan bob Dydd Gwener  – yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch yma:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2019/20:

Tachwedd 4ydd 2019 – Diwrnod HMS

Ionawr 6ed 2020- Diwrnod HMS

Mawrth 11eg 2020- Diwrnod HMS

Gorffennaf 20fed 2020- Diwrnod HMS

 

Tymor Ysgol 2019/20

Tymor y Hydref: Dydd Mawrth  03/09/19

Hanner Tymor: Dydd Llun 28/10/2019 – Dydd Gwener 01/11/2019

Gorffen: Dydd Gwener  20/12/2019

Tymor y Gwanwyn

Dechrau: Dydd Llun 06/01/2020

Hanner Tymor: Dydd Llun 17/02/2020 – Dydd Gwener 21/02/2020

Diwedd:  Dydd Gwener 03/04/2020​

Tymor yr Haf

Dechrau: Dydd Llun 20/04/2020

Hanner Tymor: Dydd Llun 25/05/2020 -Dydd Gwener 29/05/2020

Diwedd: Dydd Llun 20/07/2020​

Cinio Ysgol

£2.50 y dydd neu £12.50 yn wythnosol

Llythr Arian Cinio Dinner Money Letter Medi 2019

FFURFLEN TALU – PAYMENT FORM Medi 2019

Er mwyn osgoi dryswch rhaid archebu cinio ysgol ar batrwm cyson drwy gydol y tymor. e.e. Dydd Llun i Ddydd Gwener bob wythnos neu Dydd Llun a Dydd Mawrth yn unig ond yr un diwrnodau bob wythnos. Bydd angen rhybudd o bythefnos  i newid y patrwm.

Dydd Llun: Byrger/Pitsa  – Dydd Mawrth: Pasta – Dydd Mercher: Cyrri/Pysgodyn – Dydd Iau: Cinio rhost – Dydd Gwener: Pysgodyn.

POLISI ARIAN CINIO 2015-2

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Bore Coffi Macmillan

Diolch o galon i bawb am gyfrannu at y Bore Coffi Macmillan. Codwyd £352.10 i’r elusen.

mwy…

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Owen Howard a Thomas Prickett, disgyblion Blwyddyn 6, am gael eu dewis i dîm rygbi Ysgolion Caerdydd. Pob…

mwy…

Enillwyr Minecraft Buildathon

Llongyfarchiadau mawr i Nona Roberts, Patrick John a Gethin Griffiths Bl.4 am ennill  Cystadleuaeth Rhanbarthol ‘Minecraft Buildathon’. Llwyddon nhw adeiladu…

mwy…

Criw Mentrus

Llongyfarchiadau mawr i’r Criw Mentrus! Aeth disgyblion o Fl.6 i Borthcawl i fynychu’r rownd derfynol rhanbarthol o’r gystadleuaeth hon. Roedd…

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Ffair Nadolig CRhA

Fe fydd Ffair Nadolig CRhA ar y 7fed Rhagfyr – mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Cyngherddau Nadolig y Cyfnod Sylfaen

4ydd Rhagfyr- Cyngerdd Nadolig Y Meithrin Rhagfyr 10 & 11  Cyngerdd Plant Blwyddyn 1 & 2 yn neuadd yr ysgol…

mwy…

Diwrnod HMS

Fe fydd Diwrnod HMS ar y 4ydd Tachwedd.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Diwrnod da yn y gystadleuaeth gwyddbwyll. A great day at the Schools Chess Day. @WelshChessUnion https://t.co/5mGIl0CFzF
  • Ysgol y Wern celebrating education and learning in the capital at the official launch of Cardiff 2030 and its visio… https://t.co/XYGounBxjg