dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein wefan bob Dydd Gwener http://www.ysgolywern.co.uk/category/llythyron/

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd.

Canllaw animeiddio i rieni/gofalwyr. Cliciwch yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch ar y dudalen isod:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2017/18:

Diwrnod HMS Dydd Llun a Dydd Mawrth 4ydd a 5ed o Fedi 2017. Plant yn yr ysgol Dydd Mercher 6ed o Fedi 2017.

Mae Hydref 13eg 2017 a Mawrth 21ain 2018 hefyd yn ddiwrnodau HMS.

Tymor Ysgol 2017/18

Dydd Llun: 04/09/17 ( Plant nol ar y 6ed)

Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/17 –  Dydd Gwener 03/11/17

Gorffen: Dydd Gwener 22/12/17

Dechrau Tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 08/01/2018

Hanner Tymor: Dydd Llun 19/02/2018 – Dydd Gwener 23/02/2018

Gorffen: Dydd Iau 29/03/2018

Tymor yr Haf: Dydd Llun 16/04/18       Dydd Gwyl y Banc: Dydd Llun 07/05/18

Hanner Tymor: Dydd Llun 28/5/2018 – Dydd Gwener 01/06/2018

Gorffen: Dydd Mawrth 24/07/2018

 

Cinio Ysgol

£2.30 y dydd neu £11.50 yn wythnosol

llythyr-cinio-tachwedd-2016

Er mwyn osgoi dryswch rhaid archebu cinio ysgol ar batrwm cyson drwy gydol y tymor. e.e. Dydd Llun i Ddydd Gwener bob wythnos neu Dydd Llun a Dydd Mawrth yn unig ond yr un diwrnodau bob wythnos. Bydd angen rhybudd o bythefnos  i newid y patrwm.

Dydd Llun: Byrger/Pitsa  – Dydd Mawrth: Pasta – Dydd Mercher: Cyrri/Pysgodyn – Dydd Iau: Cinio rhost – Dydd Gwener: Pysgodyn.

POLISI ARIAN CINIO 2015-2

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Diwrnod Roald Dahl

Braf oedd gweld disgyblion Ysgol y Wern ar amryw rhaglenni teledu yn dathlu Diwrnod Roald Dahl yng nghwmni Bardd Plant…

mwy…

Ysgol Greadigol Arweiniol

Derbyniwyd clod arbennig gan Gyngor Celfyddydau Cymru am waith yr ysgol. Darllenwch y blog yma

mwy…

Canllawiau E-ddiogelwch

Mae mwy o ganllawiau i helpu rhieni a gofalwyr deall e-ddiogelwch yma.

mwy…

Apel Eisteddfod Genedlaethol 2018

Codwyd yn agos i £2,000 yn dilyn cyngerdd ardderchog Nos Sadwrn ddiwethaf.  Bu Côr Ysgol Y Wern yn perfformio gyda…

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Noson Gyri CRhA 22ain o Fedi

Dewch i fwynhau cyri gyda rhieni, gofalwyr a staff yr ysgol yng Nghlwb Rygbi Llanisien am 7.30 p.m.

mwy…

Noson Rieni/Ofalwyr 10fed o Hydref

Noson i rieni/ofalwyr i drafod gwaith eu plant/ei plentyn.

mwy…

Noson Gyflwyno 21ain o Fedi

Dewch yn llu i gwrdd â’r athrawon ac i ddarganfod mwy am waith y flwyddyn. Amseroedd ar y cylchlythyr.

mwy…

Dosbarthiadau Medi 2017

Cliciwch ar y linc i weld y dosbarthiadau am Fis Medi 2017. Diolch! Dosbarthiadau-Medi-2017

mwy…
Hwb

Twitter

  • Ymarfer ar gyfer y gynghrair gwyddbwyll ar-lein! Good practise for the online chess league! #CHECKMATE https://t.co/UzlRPaXPso
  • RT @Blwyddyn6YWern: 6T wedi mwynhau'r profiad o deithio nôl mewn amser heddiw fel ifaciwis-6T have enjoyed the experience of travelling bac…