dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein wefan bob Dydd Gwener http://www.ysgolywern.co.uk/category/llythyron/

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd.

Canllaw animeiddio i rieni/gofalwyr. Cliciwch yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch ar y dudalen isod:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2017/18:

Mawrth 21ain 2018 – Diwrnod HMS

Tymor Ysgol 2017/18

Dydd Llun: 04/09/17 ( Plant nol ar y 6ed)

Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/17 –  Dydd Gwener 03/11/17

Gorffen: Dydd Gwener 22/12/17

Dechrau Tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 08/01/2018

Hanner Tymor: Dydd Llun 19/02/2018 – Dydd Gwener 23/02/2018

Gorffen: Dydd Iau 29/03/2018

Tymor yr Haf: Dydd Llun 16/04/18       Dydd Gwyl y Banc: Dydd Llun 07/05/18

Hanner Tymor: Dydd Llun 28/5/2018 – Dydd Gwener 01/06/2018

Gorffen: Dydd Mawrth 24/07/2018

 

Cinio Ysgol

£2.40 y dydd neu £12 yn wythnosol

llythyr-cinio-tachwedd-2016

Er mwyn osgoi dryswch rhaid archebu cinio ysgol ar batrwm cyson drwy gydol y tymor. e.e. Dydd Llun i Ddydd Gwener bob wythnos neu Dydd Llun a Dydd Mawrth yn unig ond yr un diwrnodau bob wythnos. Bydd angen rhybudd o bythefnos  i newid y patrwm.

Dydd Llun: Byrger/Pitsa  – Dydd Mawrth: Pasta – Dydd Mercher: Cyrri/Pysgodyn – Dydd Iau: Cinio rhost – Dydd Gwener: Pysgodyn.

POLISI ARIAN CINIO 2015-2

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Ysgol Creadigol Arweiniol

Mae Cyngor Celfyddydau wedi estyn gwahoddiad i Ysgol y Wern arddangos gwaith yn yr Oriel Tate yn Llundain rhwng 24ain…

mwy…

Llwyddiant y Siarter Iaith

Mae’r ysgol wedi llwyddo i ennill Gwobr Efydd y Siarter Iaith. Fe fyddwn yn derbyn y wobr efydd yn ystod…

mwy…

Categoreiddio Ysgolion 2018

Mae Ysgol y Wern wedi llwyddo i gynnal ein statws o Ysgol Werdd am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Gweler…

mwy…

Pencampwyr Gymnasteg

Llongyfarchiadau enfawr i’n timoedd gymnasteg am ddod yn Bencampwyr Cymru. Fe fydd ein 4 tîm yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth…

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Dydd Gwyl Dewi 1af o Fawrth

Fe fydd cyfle i’ch plentyn/plant gwisgo gwisg draddodiadol.

mwy…

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 28ain o Chwefror

Fe fydd y plant yn cael cyfle i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Pythefnos Masnach Deg

Cofiwch gefnogi Pythefnos Masnach Deg o’r 26ain o Chwefror. Fe fydd gweithgareddau yn y dosbarthiadau i godi ymwybyddiaeth ein disgyblion…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Congratulations to@CADNOband - winners of the best single at the ‘Selar’ Awards last night. Two members of the band… https://t.co/m4aW1PanWY
  • Llongyfarchiadau @CADNOband am ennill y wobr am y Record Fer Orau yng Ngwobrau’r Selar neithiwr. Dwy o’n cyn-ddisgy… https://t.co/XmIwkPOO8l