dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein wefan bob Dydd Gwener http://www.ysgolywern.co.uk/category/llythyron/

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd.

Canllaw animeiddio i rieni/gofalwyr. Cliciwch yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch ar y dudalen isod:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2017/18:

Mawrth 21ain 2018 – Diwrnod HMS

Tymor Ysgol 2017/18

Dydd Llun: 04/09/17 ( Plant nol ar y 6ed)

Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/17 –  Dydd Gwener 03/11/17

Gorffen: Dydd Gwener 22/12/17

Dechrau Tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 08/01/2018

Hanner Tymor: Dydd Llun 19/02/2018 – Dydd Gwener 23/02/2018

Gorffen: Dydd Iau 29/03/2018

Tymor yr Haf: Dydd Llun 16/04/18       Dydd Gwyl y Banc: Dydd Llun 07/05/18

Hanner Tymor: Dydd Llun 28/5/2018 – Dydd Gwener 01/06/2018

Gorffen: Dydd Mawrth 24/07/2018

 

Cinio Ysgol

£2.40 y dydd neu £12 yn wythnosol

llythyr-cinio-tachwedd-2016

Er mwyn osgoi dryswch rhaid archebu cinio ysgol ar batrwm cyson drwy gydol y tymor. e.e. Dydd Llun i Ddydd Gwener bob wythnos neu Dydd Llun a Dydd Mawrth yn unig ond yr un diwrnodau bob wythnos. Bydd angen rhybudd o bythefnos  i newid y patrwm.

Dydd Llun: Byrger/Pitsa  – Dydd Mawrth: Pasta – Dydd Mercher: Cyrri/Pysgodyn – Dydd Iau: Cinio rhost – Dydd Gwener: Pysgodyn.

POLISI ARIAN CINIO 2015-2

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Ysgol ar Agor Dydd Llun 19eg o Fawrth fel arfer

Fe fydd yr ysgol ar agor fel arfer ar Ddydd Llun. Diolch

mwy…

Public Health Message about Scarlet Fever

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am rannu gwybodaeth ynglyn â’r Dwymyn Goch.  Am fwy o wybodaeth  cliciwch yma.  

mwy…

Partneriaeth ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Er gwybodaeth: Mae Ysgol y Wern wedi ei dewis i fod yn Ysgol Bartneriaeth Arweiniol gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae…

mwy…

Gwybodaeth am y Frech Goch

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru angen rhannu’r neges yma gyda chi ynglyn â’r frech goch. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Profion Cenedlaethol

Os ydych am fwy o wybodaeth ynglyn â’r profion Cenedlaethol, mae sampl o brawf Gweithdrefnol a Rhesymu ar gael yma.

mwy…

Dawnsio Disgo’r Wern

Er Gwybodaeth:- Fe fydd plant Ysgol y Wern yn dawnsio yn Neuadd Dewi Sant Nos Lun, Mawrth 19eg yn y…

mwy…

Diwrnod HMS

  I’ch hatgoffa mae Diwrnod HMS Dydd Mercher 21ain o Fawrth. Mae un diwrnod arall ar ôl i’w drefnu.  

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Myfyrwyr @ITEcardiffmet yn mwynhau dysgu mwy am fanteision Asesu ar gyfer Dysgu yn dilyn arsylwadau gwersi.… https://t.co/GcvXdDszyu
  • Pob lwc i bawb sy’n cystadlu yn yr Eisteddfod Offerynnol heddiw. Good luck to everybody who is competing at the Ins… https://t.co/HtWR2MLUoB