dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

 

Negeseuon Pwysig

Llythyr Casglu data – Rhieni sydd yn y lluoedd arfog Letter to parents – Service Data Collection Cymraeg

Gwybodaeth i Rieni/Ofalwyr am Covid-19 gan Gyngor Caerdydd

Covid-19 Parents’ Guide

Covid- 19 Gwybodaeth i Rieni

11/09/20 Linc i holiadur Clwb brecwast (Dim dyddiad dechrau eto – casglu data yn unig i brosesu ceisiadau) https://bit.ly/2ZrCD7U

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein gwefan bob Dydd Gwener  – yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch yma:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2020/21:

Medi 1af 2020 HMS

Tachwedd 2il 2020 HMS

Ionawr 4ydd 2021 HMS

Mawrth 10fed 2021 (HMS Clwstwr Glantaf)

 

Tymor Ysgol 2020/21

Tymor y Hydref 2020

Dechrau: Dydd Mawrth  01/09/20

Hanner Tymor: Dydd Llun 26/10/2020 – Dydd Gwener 30/10/2020

Gorffen: Dydd Gwener  18/12/2020

Tymor y Gwanwyn 2021

Dechrau: Dydd Llun 04/01/2021

Hanner Tymor: Dydd Llun 15/02/2021 – Dydd Gwener 19/02/2021

Diwedd:  Dydd Gwener 26/03/2021​

Tymor yr Haf 2021

Dechrau: Dydd Llun 12/04/2021

Hanner Tymor: Dydd Llun 31/05/2021 -Dydd Gwener 04/06/2021

Diwedd: Dydd Mawrth 20/07/2021​

Cinio Ysgol

Mae Ysgol y Wern yn defnyddio Parentpay ar gyfer cinio ysgol

https://www.parentpay.com/

£2.50 y dydd £12.50 yr wythnos

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Holiadur Cyfarfod Rhieni ar MySchoolApp

Mae holiadur ar gael ar MySchoolApp i chi gadael adborth ynglyn â’r cyfarfodydd rhieni diwethaf.

mwy…

Mastermind Cymru.

Llongyfarchiadau i bump o’n disgyblion ar gyrraedd y rownd derfynol. Pob lwc i Patrick John, Oli Williams, Beca Tilsley, Adwen…

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Codwyd dros £685 ar gyfer elusen Plant Mewn Angen! Da iawn pawb!

mwy…

Enillydd Cystadleuaeth Poster Gwrth-Hiliol

Llongyfarchiadau Ned o Fl.6 am ennill Cystadleuaeth Poster ‘Race Equality First.

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Digwyddiadau Menter Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau diweddaraf o ‘Menter Caerdydd’

mwy…

Neges oddi wrth Amgueddfa Cymru- SIÔN CORN A’I FFRINDIAU: GARTREF

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn…

mwy…

Gwybodaeth COVID-19

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â sut i ymateb os ydych yn meddwl bod symptomau COVID-19 gyda chi neu’ch…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: 🟡🟡 Hyfryd gweld Blynyddoedd 5 a 6 yn dod at ei gilydd mewn gwasanaeth rithiol i ddysgu am hanes yr elusen Plant Mewn An…
  • Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu heddiw i Blant Mewn Angen. Codwyd £685. Thank you very much for all y… https://t.co/rWhD0jWUzd