dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein wefan bob Dydd Gwener http://www.ysgolywern.co.uk/category/llythyron/

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd.

Canllaw animeiddio i rieni/gofalwyr. Cliciwch yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch ar y dudalen isod:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2017/18:

Mawrth 21ain 2018 – Diwrnod HMS

Tymor Ysgol 2017/18

Dydd Llun: 04/09/17 ( Plant nol ar y 6ed)

Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/17 –  Dydd Gwener 03/11/17

Gorffen: Dydd Gwener 22/12/17

Dechrau Tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 08/01/2018

Hanner Tymor: Dydd Llun 19/02/2018 – Dydd Gwener 23/02/2018

Gorffen: Dydd Iau 29/03/2018

Tymor yr Haf: Dydd Llun 16/04/18       Dydd Gwyl y Banc: Dydd Llun 07/05/18

Hanner Tymor: Dydd Llun 28/5/2018 – Dydd Gwener 01/06/2018

Gorffen: Dydd Mawrth 24/07/2018

 

Cinio Ysgol

£2.40 y dydd neu £12 yn wythnosol

llythyr-cinio-tachwedd-2016

Er mwyn osgoi dryswch rhaid archebu cinio ysgol ar batrwm cyson drwy gydol y tymor. e.e. Dydd Llun i Ddydd Gwener bob wythnos neu Dydd Llun a Dydd Mawrth yn unig ond yr un diwrnodau bob wythnos. Bydd angen rhybudd o bythefnos  i newid y patrwm.

Dydd Llun: Byrger/Pitsa  – Dydd Mawrth: Pasta – Dydd Mercher: Cyrri/Pysgodyn – Dydd Iau: Cinio rhost – Dydd Gwener: Pysgodyn.

POLISI ARIAN CINIO 2015-2

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Adroddiad Arolwg Estyn 2018

I ddarllen adroddiad Estyn o’r arolwg diwethaf, cliciwch yma.

mwy…

Dawnsio

Da iawn i’n dawnswyr a wnaeth berfformio yn wych ar lwyfan Neuadd Dewi Sant ar ddechrau’r wythnos.  

mwy…

Public Health Message about Scarlet Fever

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am rannu gwybodaeth ynglyn â’r Dwymyn Goch.  Am fwy o wybodaeth  cliciwch yma.  

mwy…

Partneriaeth ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Er gwybodaeth: Mae Ysgol y Wern wedi ei dewis i fod yn Ysgol Bartneriaeth Arweiniol gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae…

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl.2-Bl.6

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl.2-Bl.6 Gweler amserlen y Profion Cenedlaethol a gynhelir rhwng 2il -9fed o Fai yma.

mwy…

Gwyliau Pasg

Ysgol yn cau Dydd Iau 29ain o Fawrth ac yn ail agor Dydd Llun 16eg o Ebrill- pawb nôl! Dymunwn…

mwy…

Profion Cenedlaethol

Os ydych am fwy o wybodaeth ynglyn â’r profion Cenedlaethol, mae sampl o brawf Gweithdrefnol a Rhesymu ar gael yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @EstynHMI: Find out how staff and pupils at @trydarywern create their own weather bulletins as part of an innovative project promoting c…
  • RT @EstynAEM: Darganfyddwch sut mae staff a disgyblion yn @trydarywern yn creu eu bwletinau tywydd eu hunain fel rhan o brosiect arloesol s…